Informacje oświatowe i edukacyjne

Aktualności ze strony MEN


Zapowiedź

W środę, 21 lutego br. o godz. 11:00, w Bełchatowie wiceminister edukacji Marzena Machałek weźmie udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy Spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa. PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych. W uroczystości udział wezmą również: prezes […]

Zmiany w szkolnictwie branżowym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 20 lutego br. wzięli udział w konferencji w Szczecinie pn.

Minister Anna Zalewska w Finlandii

Spotkania z nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej oraz zapoznanie się z fińskim systemem oświaty w tym wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie i kształcenie zawodowe

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016  r., poz. 40 z późn. zm.), minister do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra. Informujemy, że zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji statutów fundacji oraz zgłaszania do Krajowego Rejestru […]

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

Dzisiaj, 16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o

Przewodniczący brytyjskiej Komisji ds. Edukacji Izby Gmin w MEN

Edukacja włączająca, nauczanie języka polskiego w brytyjskich szkołach oraz wyniki międzynarodowych badań edukacyjnych

Aktualności - Monitor.edu.pl


Akcje: Opinia Spolecznego Monitora Edukacji o podstawie programowej dla szkól branżowych

Gdyby obietnica MEN została spełniona, oznaczałaby, że de facto znosimy wreszcie podział między tak zwaną edukacją zawodową a tak zwaną edukacją ogólną. Jest to postulat, który formułowała lewicowa i krytyczna pedagogika od XIX wieku. Problem w tym, że za tą deklaracją nie idą, moim zdaniem, konkretne praktyczne rozwiązania, które mają wcielić tę ideę w życie. Oczywiście, mogę się mylić. Oczywiście, być może, wszystkie uczelnie wyższe w Polsce zmodyfikują swoje kryteria przyjmowania na studia w taki sposób, że egzaminy z przedmiotów zawodowych zyskają na nich wagę równą tej, jaką mają dziś egzaminy z tak zwanych przedmiotów ogólnych. Tak być powinno. Ale jak to się ma do zapowiedzi ministra Gowina, który podkreślał, że dąży do ZMNIEJSZANIA liczby studiujących?

Akcje: Podstawa programowa jako standard egzaminacyjny - list Monitora i odpowiedź dyrektora CKE

"Zgodnie z art. 44zzb ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy

Analizy: Opinia o projekcie podstawy programowej z historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Tak jak w przypadku poprzedniej naszej opinii, także i tym razem, rekomendujemy odrzucenie w całości projektu nowej podstawy programowej

Analizy: Opinia o projekcie podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły podstawowej

Rekomendujemy odrzucenie w całości projektu nowej podstawy programowej, poddanie sposobu, celów i formy nauczania historii debacie publicznej. Rekomendujemy także odejście od myślenia o szkolnej historii w kategoriach historii przede wszystkim, czy też niemal wyłącznie, polityczno-militarnej i włączenie do programów szkolnych historii gospodarczej, społecznej, historii życia codziennego, historii mentalności, historii ciała, mikrohistorii, historii ludowej, nurtów zajmujących się historią kobiet, historii postkolonialnej oraz innych nurtów współczesnej historiografii.

Aktualności - Portal Oświatowy


Możliwe zmiany w kwalifikacjach katechetów

Minister Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli religii. Propozycja nowelizacji była przedmiotem spotkania Minister z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 lutego 2016 r.

Przerwa w działaniu Portalu Oświatowego w dn. 11 lutego

Nowa i jeszcze lepsza odsłona Portalu Oświatowego będzie dostępna już od 12 lutego. Jednak by mogli Państwo z niej w pełni korzystać, 11 lutego będą przeprowadzone prace informatyczne. W związku z tym mogą pojawić się przejściowe problemy techniczne w funkcjonowaniu portalu oraz przerwa w działaniu poradni. Oznaczać to będzie m.in. brak możliwości zadania pytań i odczytywania odpowiedzi w panelu Moja strefa przez około godzinę.Przepraszamy!

Indywidualizacja pracy z uczniami - 13 zadań dyrektora i nauczycieli

Odpowiednie rozpoznawanie potrzeb uczniów to zadanie nie tylko nauczycieli, lecz także dyrektora szkoły - który powinien wspierać w takim działaniu zespół pedagogiczny. W tym celu może m.in. wykorzystać zewnętrzne wspomaganie, które od początku roku 2016 prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także biblioteki pedagogiczne.

Praktyki nauczycielskie - przepisy i zasady organizacji

Regulamin praktyk, osoby odpowiedzialne za ich organizację, zadania opiekuna oraz praktykanta, zasady i źródła finansowania, stawki honorarium dla opiekunów to tylko niektóre z problematycznych kwestii związanych z odbywaniem w szkole praktyk przez studentów. I choć część z nich unormowana jest w przepisach, to jednak nadal w szkołach pojawiają się wątpliwości. Warto więc poznać najważniejsze obowiązki zarówno opiekuna praktyk, jak i samego dyrektora szkoły.

Aktualności - Gazeta Wyborcza


  

WSH Ostrowiec
luty 2018
NPnWtŚrCzPtSo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728